Risinājumi

2012#06

E-aprites pamatprincipi
Sagatavots: 01.11.2012, Nr. 2012#06

Lietvedības programmas ieviešanas pirmajā stadijā, parasti, tiek sakārtoti iestādes dokumentu reģistri, pielāgotas dokumentu kartītes un izveidoti izpildes kontroles un statistikas pārskati. To varētu nosaukt par lietveža automatizētas darba vietas izveidošanu, ar iespēju veikt pārējo darbinieku apziņošanu par saņemtajiem dokumntiem un veicamajiem uzdevumiem. Šajā gadījumā kā likums, pārējie darbinieki lieto programmu tikai epizodiski kā viesi. Sasniedzot šo pirmo stadiju ir iespējama nākošās - elektroniskās aprites ieviešanas stadija, kurā piedalās visi iestādes darbinieki. Dokumentu aprite iestādē notiek atbilstoši realizētajiem dokumntu aprites e-scenārijiem un lietveži kļūst no uzskaitvežiem par "dispečeriem", kuri uzsāk un uzrauga dokumentu virzību e-aprites vidē. Lai veiksmīgi uzsāktu e-aprites ieviešanu iestādē, pats svarīgākais ir panākt visu darbinieku regulāru līdzdarbību un ieinteresētību jaunajos e-aprites procesos. E-aprites modulis tiek piegādāts kā papildrisinājums, kuru var pakāpeniski ieviest, piemēram, tikai atsevišķiem dokumentu reģistriem vai pat dokumentu veidiem, optimizējot dokumentu apriti iestāde, realizējot un ieviešot piemērotu e-aprites scenāriju. Lasīt vairāk...
Atslēgv.: e-aprite, saņemtie, risinājumi

2012#02

Saņemtā dokumenta e-aprite
Sagatavots: 01.11.2012, Nr. 2012#02

Elektroniskā aprite (e-aprite) var tikt ieviesta pakāpeniski, apzinot dažādu dokumentu veidu aprites procesus, tos optimizējot un realizējot esošās sistēmas ietvaros. Saņemto dokumentu reģistrēšana un nodošana izpildei ALS ietvaros ir pamats e-aprites ieviešanai iestādē. ALS nodrošinot saņemto dokumentu reģistrēšanu un elektronisko apriti, rezultātā tiek paātrināta dokumentu aprite iestādē. Dokumentu elektroniskās aprites risinājums nodrošina arī dokumentu sagatavošanas un izpildes procesu izsekojamību, ļauj vieglāk kontrolēt dokumentu rezolūcijas un uzdotos uzdevumus. Lasīt vairāk...
Atslēgv.: e-aprite, saņemtie, rezolūcijas, risinājumi