Risinājumi

2012#01

Dokumentu mapes, reģistri
Sagatavots: 01.11.2012, Nr. 2012#01

Automatizētās lietvedības sistēmas datorprogrammu iespējams pielāgot katras iestādes individuālajām vajadzībām. Papildus pamata mapēm (kartotēkām, reģistriem), iespējama dažāda veida papildus mapju izstrāde un pievienošana. Piemēram, bieži papildus tiek pievienotas mapes "Saņemtie rēķini", "Iekšējie normatīvie akti", "Rīkojumi personāla jautājumos", "Komandējumi", "Līgumi" un tml. Katram dokumentam no šīm jaunajām mapēm var pievienot elektroniskos pielikumus, kā arī tos savstarpēji sasaistīt, lai gūtu priekšstatu par visu lietu. Piemēram, līgumu sasaiste ar saņemtajiem, nosūtītajiem dokumentiem un rīkojumiem. Lasīt vairāk...
Atslēgv.: mapes, reģistri, citi, risinājumi