Mūsu piedāvātā Automatizētās lietvedības sistēma (ALS) ir plaši lietots dokumentu uzskaites un izpildes kontroles risinājums valsts pārvaldes institūcijās. Šobrīd mūsu klienti ir ministrijas (Finanšu ministrija, Vides un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija), aģentūras (VSAA, Privatizācijas), pārvaldes, inspekcijas (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija), pašvaldības un uzņēmumi (Rīgas namu pārvaldnieks un c.). Katram no klientiem ir ieviests risinājums, kas darbojas pēc kopējiem dokumentu vadības principiem, bet pielāgots tieši konkrētā pasūtītāja vajadzībām. Balstoties uz savu pieredzi šajā nozarē, varam piedāvāt risinājumus arī citiem interesentiem.

ALSX LOGO

Piedāvājam jaunākās Automatizētās lietvedības sistēmas versijas aprakstu un programmas DEMO variantu. Programma uzreiz ir gatava darbam ar tiešās piekļuves datu bāzēm (DBF formāta tabulas, neierobežots lietotāju skaits, sākumcena EUR600+PVN), vai arī palīdzēsim pieslēgties pie Microsoft SQL Server datu bāzēm (nepieciešama pasūtītāja IT infrastuktūras pielāgošana, 20 lietotāju licences, sākumcena EUR1200+PVN). Lasīt vairāk

Aktualitātes

2012#09

Noliktavas materiālu pieprasījumu saskaņošana e-aprites vidē
Sagatavots: 20.11.2012, Nr. 2012#09

2012.gada oktobrī SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" ieviests risinājums noliktavas materiālu pieprasījumu saskaņošanai un nodošanai izpildei e-aprites vidē. Šis e-aprites scenārijs ietver projektu sagatavošanu un saskaņošanu iecirknī, reģistrēšanu noliktavas vadības daļā un nodošanu izpildei konkrētam noliktavas darbiniekam ar turpmāko izpildes kontroli. Tā kā iecirkņi atrodas dažādās Rīgas vietās, ieviestais risinājums būtiski paātrina jau saskaņota pieprasījumu nogādi līdz noliktavai un tā izpildes kontroli. Papildus tam noliktavas vadība var sekot pieprasījumu aprites kopējai statistikai: cik pieprasījumu, no kura iecirkņa, noliktavas darbinieku noslodze, izpildes disciplīna un tml. Lasīt vairāk...
Atslēgv.: e-aprite, notikumi

2012#08

Finanšu ministrijā pilnveidots kontroles mehānisms
Sagatavots: 12.11.2012, Nr. 2012#08

2012.gada oktobrī Finanšu ministrijā ieviests ALS papildus risinājums, kas būtiski uzlabo dokumentu izpildes kontroles disciplīnu. Tagad katrs darbinieks regulāri pa e-pastu tiek informēts par tuvākajiem izpildāmiem uzdevumiem, kā arī tiek apkopota kavēto uzdevumu izpildes gaita izskatīšanai vadības sēdē. Procesa apraksts: (1) pirmdienās automātiski tiek izsūtīts e-pasts darbiniekiem par nedēļas uzdevumiem, (2) trešdienās apkopo kavēto uzdevumu izpildes gaitu un plānoto izpildes termiņu, (3) piekdienās kavēto uzdevumu izpilde tiek courskatīta iestādes vadības sēdē. Tā kā interaktīvo pārskatu par uzdevumiem var atvērt tieši no e-pasta, tajā ir tikai aktuālie dati un darbinieks tajā var veikt izmaiņas, piemēram, ierakstot uzdevuma izpildes gaitu. Turpināt...
Atslēgv.: kontrole, e-pasts, fm.gov.lv, notikumi

2012#07

Kavēto uzdevumu izpildes gaita
Sagatavots: 07.11.2012, Nr. 2012#07

2012.gada oktobrī pilnveidots un kārtējam pasūtītājam (Finanšu ministrijai) ieviests risinājums par kavēto uzdevumu izpildes gaitas apkopošanu un izskatīšanu iestādes vadības sēdē. Šī procesa ietvaros nedēļas sākumā visiem izpildītājiem un viņu struktūrvienību vadītājiem automātiski pa e-pastu tiek izsūtīti interaktīvie pārskati par nedēļas laikā izpildāmiem uzdevumiem. Nedēļas nogalē tiek izsūtīti interaktīvie pārskati par kavētajiem uzdevumiem ar iespēju izpildītājam aizpildīt katra uzdevuma izpildes gaitu. Iespēja tieši no e-pasta atvērt pārskatu, vienmēr redzēt tikai aktuālos datus un pat atvērt dokumenta reģistrācijas kartīti ar visiem pielikumiem un rezolūcijām, nodrošina realizētā procesa piemērotību gan Kancelejas darbiniekiem (lietvežiem), gan izpildītājiem. Lasīt vairāk...
Atslēgv.: kontrole, e-pasts, risinājumi

2012#04

DIV integrācijas vide
Sagatavots: 01.11.2012, Nr. 2012#04

Automatizētās lietvedības sistēmai (ALS) ir izstrādāts papildmodulis, ** kurā tiek nodrošināta dokumentu reģistru uzturēšana, saņemto un nosūtāmo dokumentu reģistrēšana, tos nosūtot adresātiem pa pastu, e-pastu vai nododot personīgi, integrācija ar Dokumentu integrācijas vidi (DIV) nodrošina abpusēju un drošu savstarpēju dokumentu apmaiņu ALS ietvaros. Esošo ALS programmu iespējams papildināt, pievienojot jaunu moduli ar mapēm, kurās apkopota visa ar DIV saistītā funkcionalitāte un katru mapi raksturojošie kontrolskaitļi, un kas nodrošina DIV dokumentu apmaiņas procesa pilnīgu uzraudzību un darbības auditāciju. Paredzēts, ka tuvākajā laikā (2013.gada sākumā) ši moduļa ietvaros varēs saņemt sūtījumus arī no portāla www.latvija.lv un nosūtīt atbildes. Lasīt vairāk...
Atslēgv.: DIV, interneta vide, citi, risinājumi