Risinājumi

2012#05

Interneta vides risinājums
Sagatavots: 01.11.2012, Nr. 2012#05

Notiek pakāpeniska ALS esošās lietotāja saskarnes pārveidošana par WEB-isku (interneta vides) saskarni, darbināmu interneta pārlūkprogrammā. Šobrīd interneta vides risinājumi ir būtiski darbietilpīgāki, bet attīstoties īpašām projektēšanas metodikām, tā kļūst arvien vairāk piemērota ātrai datu apstrādes sistēmu izstrādei. Mēs plānojam izstrādāt programmas interneta vides risinājumu tuvāko 3 gadu laikā, piedāvājot klientiem to kā versijas atjaunināšanu, saglabājot visu tieši viņiem jau iepriekš realizēto funkcionalitāti (mapes, kartītes, pārskatus). Lasīt vairāk...
Atslēgv.: interneta vide, citi, risinājumi

2012#04

DIV integrācijas vide
Sagatavots: 01.11.2012, Nr. 2012#04

Automatizētās lietvedības sistēmai (ALS) ir izstrādāts papildmodulis, ** kurā tiek nodrošināta dokumentu reģistru uzturēšana, saņemto un nosūtāmo dokumentu reģistrēšana, tos nosūtot adresātiem pa pastu, e-pastu vai nododot personīgi, integrācija ar Dokumentu integrācijas vidi (DIV) nodrošina abpusēju un drošu savstarpēju dokumentu apmaiņu ALS ietvaros. Esošo ALS programmu iespējams papildināt, pievienojot jaunu moduli ar mapēm, kurās apkopota visa ar DIV saistītā funkcionalitāte un katru mapi raksturojošie kontrolskaitļi, un kas nodrošina DIV dokumentu apmaiņas procesa pilnīgu uzraudzību un darbības auditāciju. Paredzēts, ka tuvākajā laikā (2013.gada sākumā) ši moduļa ietvaros varēs saņemt sūtījumus arī no portāla www.latvija.lv un nosūtīt atbildes. Lasīt vairāk...
Atslēgv.: DIV, interneta vide, citi, risinājumi

2012#01

Dokumentu mapes, reģistri
Sagatavots: 01.11.2012, Nr. 2012#01

Automatizētās lietvedības sistēmas datorprogrammu iespējams pielāgot katras iestādes individuālajām vajadzībām. Papildus pamata mapēm (kartotēkām, reģistriem), iespējama dažāda veida papildus mapju izstrāde un pievienošana. Piemēram, bieži papildus tiek pievienotas mapes "Saņemtie rēķini", "Iekšējie normatīvie akti", "Rīkojumi personāla jautājumos", "Komandējumi", "Līgumi" un tml. Katram dokumentam no šīm jaunajām mapēm var pievienot elektroniskos pielikumus, kā arī tos savstarpēji sasaistīt, lai gūtu priekšstatu par visu lietu. Piemēram, līgumu sasaiste ar saņemtajiem, nosūtītajiem dokumentiem un rīkojumiem. Lasīt vairāk...
Atslēgv.: mapes, reģistri, citi, risinājumi