Risinājumi

2012#07

Kavēto uzdevumu izpildes gaita
Sagatavots: 07.11.2012, Nr. 2012#07

2012.gada oktobrī pilnveidots un kārtējam pasūtītājam (Finanšu ministrijai) ieviests risinājums par kavēto uzdevumu izpildes gaitas apkopošanu un izskatīšanu iestādes vadības sēdē. Šī procesa ietvaros nedēļas sākumā visiem izpildītājiem un viņu struktūrvienību vadītājiem automātiski pa e-pastu tiek izsūtīti interaktīvie pārskati par nedēļas laikā izpildāmiem uzdevumiem. Nedēļas nogalē tiek izsūtīti interaktīvie pārskati par kavētajiem uzdevumiem ar iespēju izpildītājam aizpildīt katra uzdevuma izpildes gaitu. Iespēja tieši no e-pasta atvērt pārskatu, vienmēr redzēt tikai aktuālos datus un pat atvērt dokumenta reģistrācijas kartīti ar visiem pielikumiem un rezolūcijām, nodrošina realizētā procesa piemērotību gan Kancelejas darbiniekiem (lietvežiem), gan izpildītājiem. Lasīt vairāk...
Atslēgv.: kontrole, e-pasts, risinājumi