Kontakti

SIA "DATORIKA"
Adrese: A.Pumpura iela 1, Sigulda LV-2150
Tālrunis: 29479924
E-pasts: datorika@datorika.lv

E-pasts papildus informācijas saņemšanai, konsultācijām vai ieteikumiem: info@datorika.lv
E-pasts avārijas pieteikumiem: help@datorika.lv

Rekvizīti

SIA "DATORIKA"
Reģ. Nr. 40003528967
Banka: AS SEB banka
Norēķinu konts: LV61UNLA0002058469784
Kods: UNLALV2X